Skip to main content

የአካዳሚው ሰልጣኝ ገመቹ አመኑ በቶኪዮ ኦሎምፒክ 5ኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀቀ

የአካዳሚው ሰልጣኝ ገመቹ አመኑ በቶኪዮ ኦሎምፒክ 5ኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀቀ

በቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ጫወታዎች ኦሎምፒክ T-46 የእጅ ጉዳት 1500 ሜትር የፍፃሜ ውድድሩን ያደረገው የአካዳሚው ሰልጣኝ ገመቹ አመኑ 3:56:04 ደቂቃ በመግባት የግሉን ሰአት በማሻሻል 5 ደረጃን ይዞ በማጠናቀቅ የዲፕሎማ ተሸላሚ ሆነ፡፡አትሌቱ ውጤቱን ተከትሎ መንግስት 200,000 ብር(የሁለት መቶ ሺ ብር) የማበረታቻ ሽልማት አድርጎለታል፡፡አትሌት ገመቹ ከዚህ ቀደም በሞሮኮ ማራካሽ በ2019 ኢንተርናሽናል  ፓራሊምፒክ ውድድር በእጅ ጉዳት በ1500 ሜትር ወርቅ እና በ800 ሜትር የነሀስ ተሸላሚ መሆኑ ይታወሳል፡፡

አካዳሚው በፓራሊምፒክ (አካል ጉዳተኞች) ስፖርት ስልጠና ከጀመረ በአራት አመት ውስጥ አትሌቶችን ለኦሎምፒክ ማብቃቱ ተልዕኮውን በብቃት እየተወጣ ለመሆኑ ጥሩ ማሳያ ነው፡፡